Logo

Extra Curricular

Athboy Community School encourages all students to participate in extra curricular activities.

We have drama, debating and choir groups, which are active throughout the school year.

We have teams in soccer, rugby, gaelic football, hurling, camogie and golf.

 

Ceardlann faoi Bhuntaistí Gaeilge a Bheith ag Micléinn ag Fágáil an Dara Leibhéal

D’fhreastail trúr daltaí on gCúigiú Bliain ar cheardlann san Uaimh le déanaí maidir le buntaistí a eascraíonn as cumas sa Ghaeilge a bheith ag daltaí agus iad ag fágáil scoile.  Luadh na féidireachtaí éagsúla atá ann do dhaoine óga go bhfuil ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.   Comhghairdeas le Rút Ni Theimnéain a bhuaigh dearbhán i gcomhair €300 gur féidir léi a úsáid mar pháirt-íocaíocht ar Chúrsa Samhradh de chuid Choláiste na bhFiann.

 

Sophie Ní Cheallaigh, Rút Ní Theimhneáin agus Megan Ni Gharraigh in éineacht le Blathnaid Ní Chofaigh ag an gceardlann faoi dheiseanna a eascraionn as cumas sa Ghaeilge a bheith ag micléinn.

 

 

New Peer Mentors

The School’s Peer Mentor system acts as a student based support for students throughout their time in the school.  Each year a group of volunteers are selected and trained to listen to fellow students who seek assistance and direct them to the relevant school personnel who can help them.  The latest group of Peer Mentors received their pins from School Principal Mr. Leavy after they received training from Dr. Alan Dibble of the HSE who has been associated with the Peer Mentor initiative since it first was established in Athboy Community School.

New Peer Mentors

The latest cohort of Peer Mentors completed their training recently and are pictured here with Mr. Joe Tynan (School Chaplain) and Dr. Alan Dibble (HSE) who provided the training.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Athboy Community School
Web site design by ScoilTech